බුදුවරයන් ලොව පහළවීමෙන් ලෝකයට ලැබෙන විශිෂ්ඨ ධර්මය අභිධර්ම පිටකයය.
 බුදු සමයේ ශරීරයද සාරය ද එය ම ය.

අභිධර්මයේ මූළික කරුණු IX පිට මහාචාර්යය රේරුකානේ චන්දවිමල මහා නාහිමිඉහත දැක්වෙන පාඨයෙන්ම මේ ධර්මයේ වටිනාකම ඔබට මෙම පාඩම් මාලාව අධ්‍යනයේදී ප්‍රත්‍යක්ෂ වනු ඇත.
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අසීමිත ප්‍රඥාව ඔබට එවිට පිළිබිඹු වනු ඇත. මෙම ධර්ම කරුණු ඔබ පරිශීලනය කරන්නේ නම් ඔබට ඉක්මනින් මේ අමා ධර්මය තුළට පිවිසිය හැකි බව මාගේ හැඟීමයි.
මෙයට ශාසනාස්ථිකාමී පූජ්‍ය තිත්තගල්ලේ ආනන්දසිරි හිමි
මෙත් බෝ සෙවන
හව්පකන්ද, තිත්තගල්ල, අහංගම.